Lähetä sähköposti
Toimintaohje

Teva-Teamin Toimintaohje

lari molkka

Arvoisat kollegat

Teva-Teamille ainoa oikea toimintatapa on rehellinen ja avoin toimintatapa. Toimintaohje on säännöstö, joka edesauttaa meitä toimimaan oikein riippumatta siitä, missä olemme tai kenen kanssa toimimme. Tämä toimintaohje määrittelee moraalin, etiikan, vastuut ja toimintatavat meille yksilöinä ja ryhmänä sekä yrityksenä.

Toimintaohje ja arvomme tukevat osallistavaa työympäristöä ja näyttää meille suuntaa liiketoimintaympäristössä. Toimialallamme meitä arvostetaan ja haluamme varmistaa, että olemme luottamuksen arvoisia nyt ja muuttuvassa tulevaisuudessa. Toimintaohjeella viestimme henkilöstöllemme, yhteistyökumppaneille, toimittajillemme sekä sidosryhmille, että me olemme kaikki vastuussa oikein toimimisen kulttuurin rakentamisessa. Jokaisen onkin sisäistettävä toimintaohje ja käyttää sitä ohjaamaan oikeisiin valintoihin. Meidän kaikkien vastuulla on perehtyä toiminta ohjeeseen ja noudattaa sitä.

Nämä ovat Teva-Teamin hallituksen hyväksymät eettiset toimintaohjeet ja määrittelevät yhteiset työskentelytapamme

1. Lakien ja yhteiskunnan sääntöjen noudattaminen

Teva-Team on sitoutunut noudattamaan kan sallisia ja kansainvälisiä lakeja sekä säännöksiä. Arvostamme avoimuutta ja rehellisyyttä liiketoiminnassa sekä talouden, ympäristön ja yhteiskunnan huomioon ottava toiminta on kestävän liiketoiminnan perusta.

Noudattamamme kansainväliset lait käytännöt:

 • YK:n ihmisoikeus julistus
 • YK:n globaali yritysvastuun aloite Global Compact
 • Kansainvälisen ILO:n työelämän perus-periaatteita ja –oikeuksia koskeva julistus
  Kunnioitamme vapaata ja tasapuolista kilpailua ja sitoudumme noudattamaan voimassaolevaa kilpailulainsäädäntöä. Tällaisia ovat muun muassa
  yhteydet kilpailijoihin ja tietojen vaihtoon.

2. Lakien ja yhteiskunnan sääntöjen noudattaminen

Teva-Teamin henkilökunnan ja hallituksen jäsenten edelletytään toimivan yrityksen edun mukaisesti. Tilanteita joissa on henkilökohtaiset edut ristiriidassa Teva-Teamin kanssa tulee välttää. Liikesuhteilla ei tule tavoitella henkilökohtaista hyötyä.

Henkilöstö ei saa ottaa vastaan nykyisltä tai tulevilta liikekumppaneilta sellaisia lahjoja, maksuja, vieraanvaraisuutta tai palvelua, joiden voidaan olettaa vaikuttavan liiketoimiin. Myös kaikenlainen lahjojen, maksujen tai vieraanvaraisuuden tarjoaminen on kiellettyä.
Sisäpiiritieto on julkaisematonta tietoa, jota voidaan pitää tärkeänä tietona päätöksiä tehdessä. Sisäpiiritieto on luottamuksellista kunnes se on julkaistu tai saatetaan muuten saataville.

3. Sidosryhmämme

 • Tuntemalla asiakkaamme, toimittajamme ja muut liikekumppanimme ja rakentamalla hyvät liikekumppanuussuhteet voimme parantaa liiketoiminnan suorituskykyä. Samalla voimme minimoida riskiä jossa joutuisimme mukaan laittomaan toimintaan tai tilanteeseen, joka toisi tappioita tai mainehaittaa. Lisäksi edellytämme liikekumppaniemme noudattavan Teva-Teamin toimintaohjetta toimittajille ja kolmansille osapuolille.
 • Tunnistamalla yhteistyökumppaneihin liittyviä riskejä, voimme puuttua niihin ennen liikesuhteen aloittamista.
 • Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä kauppapakotteita ja valvontaa koskevia säädöksiä.
 • Olemme sitoutuneet vastuulliseen hankintaan ja asetamme vaatimuksia toimittajille. Samalla edellytämme heidän vievän samoja periaatteita eteenpäin heidän hankintaketjuissaan.
 • Haluamme olla luotettava kumppani ja ymmärtää sidosryhmien odotuksia. Kunnioitamme eriäviä mielipiteitä keskustellessa sidosryhmäyhteisöjen kanssa.

4. Asiakassuhteet

Asiakkaidemme menestyminen on meidän menestymisen kannalta avainasia. Toimimme siten, että pystymme täyttämään ja ylittämään asiakkaiden meihin kohdistuvat odotukset pitkällä aikavälillä. Tavoitteenamme on olla nykyisten ja uusien asiakkaiden ensisijainen valinta toimittajaksi.

Alihankkijoita ja toimittajia valitessamme tärkeimmät kriteerit ovat avoimuus, laatu, toimitusvarmuus ja hinta. Odotamme alihankkijoiden ja toimittajien noudattavan paikallista lainsäädäntöä, kansainvälisiä ihmisoikeuksia sekä ympäristöasioita koskevia lainsäädöksiä.

Pyrimme edistämään eettisten toimintaohjeiden noudattamista alihankkijoiden ja toimittajien keskuudessa.

5. Ympäristö

Sitoudumme toimimaan vastuullisesti ja ottamaan ympäristönäkökohdat huomioon liiketoiminnassa ja päätöksenteossa. Kehitämme yhdessä sidosryhmien kanssa ympäristölle suotuisia ratkaisuja.

Noudatamme lainsäädäntöön perustuvia ympäristönormeja ja odotamme samaa kaikilta alihankkijoilta ja toimittajiltamme.

Seuraamme kehitystä sisäisesti sekä säännöllisissä tapaamisissa alihankkijoiden ja toimittajien kanssa.

 

Teva-Team

”Teva-Team Oy on tekstiilialalle erikoistunut perheyritys ja olemme toimineet tukkuliikkeenä kaikenkokoisille teollisuuden asiakkaille jo yli 30 vuotta.”

YHTEYSTIEDOT

Teva-Team Oy
Y-tunnus 0682981-3

Kaarningonkatu 17
20740 TURKU
Puhelin: (02) 273 7900
myynti@teva-team.fi

TOIMITUSEHDOT

 

Tilaa uutiskirjeemme!

Käytämme lomakkeen kautta saatuja tietoja palveluidemme tarjoamiseen ja toimittamiseen. Lue lisää TevaTeam Oy:n tietosuojaselosteesta »
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Copyright © 2024 Teva-Team Oy