Lähetä sähköposti
Toimitusehdoit

Teva-Team Oy:n yleiset toimitusehdot

Yleistä

Näitä toimitusehtoja sovelletaan, mikäli Teva-Team Oy (jäljempänä toimittaja) ja tilaaja eivät ole kirjallisesti tai muulla tavalla sopineet toisin.

Toimitusehto

Toimitusehto on ”vapaasti toimittajalla” / Ex Works INCOTERMS 2020 ja toimittaja järjestää kuljetuksen   tilaajan kustannuksella ja riskillä, ellei muuta sovita. Toimitusehdon mukainen, tavanomainen kuljetuspakkaus  sisältyy hintaan. Alle 250€ euron tilauksiin lisätään 15€ euron suuruinen toimitusmaksu. Lavamaksu toimituksissa on 10€ per lava.

Laskujen lähetys

Paperilaskujen laskulisä on 6€ per lasku. Verkkolaskut veloituksetta.

Toimitusaika

Toimittajan varastossa oleville tuotteille toimitusaika on 1-2 arkipäivää. Varastovalikoiman ulkopuolella oleville tilattaville tuotteille toimitusaika sovitaan erikseen.

Maksuehdot

Lasku päivätään toimituspäivälle. Maksuaika yrityksille on 7 päivää nettolaskun päiväyksestä, ellei muuta sovita. Yhdistyksille ja yksityisille henkilöille maksutapa on ennakkomaksu tai postiennakko. Erääntyneelle laskulle lasketaan voimassa olevan korkolain mukainen
korko eräpäivästä lukien. Tilaajan on maksettava lasku reklamaatiosta huolimatta, ellei muuta sovita. Maksumuistutuksesta perimme 5€ huomautusmaksun.

Reklamaatio

Toimituksen määrää tai laatua koskeva reklamaatio on tehtävä kirjallisesti 8 päivän kuluessa toimituspäivästä. Reklamaation syy on
yksilöitävä. Osapuolet sopivat keskenään toimenpiteistä joihin reklamaatio mahdollisesti antaa aihetta. Mikäli kyseessä on
jatkojalostettava tuote ja tilaaja virheen havaittuaan tai kun hänen olisi pitänyt se havaita, on työstänyt, muokannut, käsitellyt tai muulla
tavalla käyttänyt tuotetta, tilaaja on menettänyt oikeutensa vedota tuotteen virheeseen.

Vapauttamisperusteet (force majeure)

Muun muassa seuraavia syitä pidetään vapauttamisperusteina, mikäli ne tapahtuvat sopimuksen tultua voimaan ja estävät tai olennaisesti
vaikeuttavat sen täyttämistä:

työselkkaus, tulipalo, sota, liikekannallepano tai vastaavaa suuruusluokkaa olevat odottamattomat sotilaskutsunnat, pakko-otto,
takavarikko, valuuttarajoitukset, kapina, kuljetusvälineiden niukkuus, yleinen tavaran niukkuus, käyttövoiman rajoitukset sekä alihankkijan
toimituksessa olevat edellä tässä kohdassa mainituista syistä johtuvat virheet tai toimitusten viivästyminen tai muu vaikutuksiltaan yhtä
merkittävä ja epäasiallinen osapuolesta riippumaton syy.

Hinnan muuttaminen

Mikäli toimituksen kustannukset raaka-aineiden, valuuttakurssien, tullien, verojen, viranomaisten määräämien maksujen tai muiden
toimittajasta riippumattomien tekijöiden vaikutuksesta muuttuvat tavalla, jota tuotteen hintaa määrättäessä ei kohtuudella voitu ottaa
huomioon, toimittaja voi muuttaa toimituksen hintaa kustannusten lisäystä vastaavasti.

Kaupan peruuttaminen, toimitusten keskeyttäminen ja korvausvelvollisuus

Mikäli jompikumpi osapuolista olennaisesti laiminlyö sopimuksen noudattamisen, voi syytön osapuoli kirjallisella ilmoituksella peruuttaa
toimituksen kokonaan tai osittain, ja samalla vaatia laiminlyönneistä aiheutuneen välittömän vahingon korvaamista enintään toimituksen
peruutetun osan hintaa vastaavalla määrällä. Tilaajan laiminlyödessä maksuehtojen noudattamisen, toimittajalla on oikeus väliaikaisesti
keskeyttää toimitukset ja vaatia myös erääntymättömien saatavien välitöntä suorittamista.

Tuotteen virheellisyys ja toimittajan vahingonkorvausvelvollisuus

Mikäli tuotteessa on ollut toimittajan syyksi luettava piilevä virhe tai puute, täyttää toimittaja velvollisuutensa toimittamalla
alkuperäiseen toimitusosoitteeseen korvauksetta uuden vastaavan tuotteen. Tilaajan on palautettava virheelliset tuotteet toimittajan
ohjeiden mukaisesti. Palautus tapahtuu toimittajan riskillä ja kustannuksella. Toimittajan velvollisuus korvata virheellisen,
viivästyneen tai toimittamatta jääneen toimituksen aiheuttama vahinko tai tappio on korkeintaan virheellisen, viivästyneen tai toimittamatta jääneen tuotteen tai toimituserän kauppahinnan suuruinen. Edellä sanotun lisäksi toimittaja ei ole velvollinen korvaamaan mitään muuta tilaajalle tai kolmannelle aiheutunutta kulua, vahinkoa tai tappiota.

Tuotevastuu

Toimittajan vastuu toimitetun tuotteen henkilölle tai yksityiselle omaisuudelle aiheuttamasta vahingosta on voimassa olevan tuotevastuulain mukainen.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimuksesta syntyneet erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisissä neuvotteluissa. Milloin
neuvotteluteitse ei päästä tyydyttävään ratkaisuun, ratkaisee sopimuksesta ja siihen liittyvistä seikoista syntyneet erimielisyydet
toimittajan kotipaikan tuomioistuin.

 

Teva-Team

”Teva-Team Oy on tekstiilialalle erikoistunut perheyritys ja olemme toimineet tukkuliikkeenä kaikenkokoisille teollisuuden asiakkaille jo yli 30 vuotta.”

YHTEYSTIEDOT

Teva-Team Oy
Y-tunnus 0682981-3

Kaarningonkatu 17
20740 TURKU
Puhelin: (02) 273 7900
myynti@teva-team.fi

TOIMITUSEHDOT

 

Tilaa uutiskirjeemme!

Käytämme lomakkeen kautta saatuja tietoja palveluidemme tarjoamiseen ja toimittamiseen. Lue lisää TevaTeam Oy:n tietosuojaselosteesta »
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Copyright © 2024 Teva-Team Oy