KETJUN PITUUDEN MITTAAMINEN
Vetoketjujen pituuden mittaaminen tehdään kuvassa esitetyllä tavalla eri ketjulaatujen osalta. Pituus mitataan, kun ketju on asetettu suoraksi pöydälle, ketju on suljettu ja siihen ei kohdisteta vetoa.
Vetoketjun lukon pääosat ovat:
– Lukko: ”Kelkka”, joka kulkee hammastuksen suuntaisesti, kun vedintä vedetään. Pääosa lukoista on materiaaliltaan metallisia, mutta myös muovinen vaihtoehto on olemassa.
– Vedin: Osa johon tartutaan kun vetoketjua suljetaan / avataan. Vetimiä on useampia eri malleja sekä kokoja, nämä on esillä Salmi-vedinkartassa.
– Kappi: Osa, joka pitää vetimen, tai välilenkin kiinni lukossa.
– Välilenkki: Joskus lukon ja vetimen väliin tulee välilenkki, joka mahdollistaa kaikkien vedintyyppien käytön kyseisessä lukossa riippumatta ketjun / lukon koosta.