Palveluiden uudelleen muotoilu

on kokonaisvaltaista yhteistyötä.

Palvelumuotoilusta puhutaan koko ajan enemmän, sillä työ ja yhteiskunta muuttuvat juuri nyt nopeammin kuin koskaan aiemmin. Palveluiden ja kokemusten tuottamiseen kiinnitetään enemmän huomiota, jolloin asiakas saa miellyttäviä ja helposti käytettäviä palveluita. Teva-Team on kehittänyt omaa toimintaa kohti palvelulähtöistä ajattelua. Käytännössä tämä tarkoittaa huomion siirtämistä tuotteista hyvään vuorovaikutukseen ja tästä kumpuaviin prosesseihin ja hyötyihin. Pyrimme ymmärtämään asiakasta paremmin ja huomioimaan asiakkaan tarpeet kokonaisvaltaisemmin. Meille on tärkeää ymmärtää asiakkaitamme ja millaiset tarpeet asiakkaalla on ja millaista palvelua meiltä halutaan saada. Palvelumme eivät rajoitu ainoastaan tekstiiliteollisuuden tarpeisiin. Asiakkaitamme ovat monet eri teollisuusalojen yritykset. Tuotamme palveluita ja tuotteita moneen eri tarkoitukseen ja kehitämme uutta asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Miten palvelumuotoilu näkyy meidän asiakkaallemme?

Olemme muotoilleet toimintaa suuntaan, jossa asiakkaalle jää enemmän aikaa keskittyä ydintoimintaansa. Kykenemme vastaamaan paremmin kokonaistarpeeseen ja käsittelemään isompia kokonaisuuksia, ei pelkästään yksittäisiä tuotteita.
Asiakkaan hyödyt:

1. Yksi toimittaja, joka vastaa monen materiaalin valmistamisesta ja toimit- tamisesta.

2. Logistiikan keskittyessä yhteen paikkaan aikaa säästyy

3. Ei varastointikuluja

 

TEVA:n hyödyt:

1. Laajentaa asiakkaalle menevää valikoimaa ja jakaa isompia eriä asiakastarpeen mukaisesti.

2. Tehokas tuotteiden kerääminen ja lähettäminen

3. Selkeä logistiikka

Miten palvelumuotoilu näkyy meidän asiakkaallemme?

Olemme muotoilleet toimintaa suuntaan, jossa asiakkaalle jää enemmän aikaa keskittyä ydintoimintaansa. Kykenemme vastaamaan paremmin kokonaistarpeeseen ja käsittelemään isompia kokonaisuuksia, ei pelkästään yksittäisiä tuotteita.

HEI!

Uudistimme sivumme. Olisiko sinulla hetki aikaa vastata sivustoamme koskevaan kyselyyn?