Muutos Kaupparekisteriin

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt MHN Teva-Team Oy:n hallituksen esityksen mukaisesti nimen muutoksen, joka tiputtaa MHN etuliitteen yrityksen virallisesta nimestä pois.
Tuon MHN yhdistelmän tiputtaminen pois yksinkertaistaa ja helpottaa asioita.
Yritys tunnetaan jo nyt pelkkänä Teva-Team Oy:nä.

15.2.2018 alkaen yrityksen virallinen nimi on
Teva-Team Oy – Y-tunnus pysyy muuttumattomana 0682981-3